Uw organisatie en externe vertrouwenspersoon

Naast de hulp aan medewerkers die zich slachtoffer voelen van ongewenste omgangsvormen op het werk, adviseert Ellen te Winkel, gecertificeerd vertrouwenspersoon, bij vragen over ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties op de werkvloer. De leidinggevende kan haar bijvoorbeeld consulteren over: Hoe begeleid ik mijn medewerker, hoe verloopt de procedure nu verder, enz. Het kan ook gaan over meer inhoudelijke zaken: uw visie, of over de emoties die spelen. Soms heeft u alleen behoefte aan een second opinion: “Doe ik het zo goed?”

Ellen te Winkel ondersteunt bij goed werkgeverschap zoals de psychosociale arbeidsbelasting. Zij adviseert over beleid ongewenste omgangsvormen & integriteit en de klachtenregeling/procedure, wat mag wel en wat niet. Daarnaast geeft voorlichting in de organisatie over ongewenst gedrag en integriteit.

Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kan eventuele escalatie van ongewenst gedrag of integriteit voorkomen. Dit zorgt voor een prettige en open werksfeer waarin medewerkers productiever zijn en er minder verzuimen.

Ervaringen laten zien dat ingewikkelde kwesties waarbij de emoties soms hoog oplopen, vaak op een eenvoudige manier met een vertrouwenspersoon opgelost kunnen worden. Een gesprek met de vertrouwenspersoon maakt de situatie veelal behapbaar en daarmee de aanpak van het probleem eenvoudiger. Het resultaat in veel gevallen is dat mensen weer lekker in hun vel zitten.

Ellen te Winkel is een gecertificeerde vertrouwenspersoon en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Zij geeft op aanvraag voorlichting over het omgaan met ongewenst gedrag en integriteit. En kan u ondersteunen bij het maken van beleid voor uw organisatie