PGB

Het PGB, PersoonsGebonden Budget, is een budget dat u toegekend krijgt om zelf uw zorgverleners in te huren voor de zorg die u of uw kind nodig hebt. Bent u chronisch ziek of heeft u een beperking of aandoening? En u wilt het heft in eigen handen nemen en uw eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen zelf regelen? Dan is een PGB voor u de uitkomst. U bepaalt zelf wie u komt helpen, wanneer iemand u komt helpen en wat deze hulp precies doet.

Vier soorten PGB’s
De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ging 1 januari 2015 van kracht. Concreet betekent dit dat er nu vier vormen van een PGB zijn:

  • PGB-Wlz, voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn mensen die 7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben.
  • PGB-Wmo, voor mensen die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben.
  • PBG-Jeugdwet, voor kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), en kortdurend verblijf nodig hebben.
  • PGB bij zorgverzekeraar, voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben en voor intensieve kindzorg.

PGB-test
Weet u niet zeker of een persoonsgebonden budget iets voor u is, doe dan de PGB-test op de website van Per Saldo. 

Wilt u meer weten over een persoonsgebonden budget, het zorg- en budgetplan? Of vraagt u zich af of dit in uw situatie de beste oplossing is? Wilt u hulp bij het aanvragen? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met u in gesprek om samen de juiste zorg voor u te bepalen.