Mantelzorgers

Zorgt u langdurig voor uw zieke vrouw, kind met een beperking of ouder wordend familielid? Dan heet u een mantelzorger. Vaak vinden mantelzorgers de zorg die ze verlenen vanzelfsprekend. Of het nu gaat om werkzaamheden in de huishouding, de verzorging, de verpleging of emotionele steun.

Samen kijken naar mogelijkheden
De (ont)Zorgwinkel kan de mantelzorger helpen bij de aanvraag van zorg die nodig is. Ook kijken we naar mogelijkheden zodat de mantelzorger het vol kan houden. Is de combinatie zorg – werk goed geregeld? Biedt een pgb uitkomst? Vragen waar we met u over in gesprek kunnen. Samen met u zoeken we naar een goede oplossing, een oplossing die goed is voor zorgverlener en – ontvanger.