Keukentafelgesprek

Als u zorg aanvraagt, krijgt u een ‘keukentafelgesprek’ met een wijkverpleegkundige om te kijken welke en hoeveel zorg u nodig heeft. U heeft tijdens dit gesprek recht op hulp van een onafhankelijke cliëntadviseur. De meeste gemeenten hebben hiervoor afspraken gemaakt met de organisatie MEE. Meestal voorlopen deze gesprekken zonder problemen. Soms loopt het anders. De cliënt wil dan graag een neutrale cliëntadviseur bij het keukentafelgesprek. In deze situaties biedt de (ont)Zorgwinkel uitkomst.

Samen sterk
De (ont)Zorgwinkel is onafhankelijk en onpartijdig. Onze kennis van de zorg en onze vaardigheden: verbinden, luisteren en samen werken zorgen voor een goed gesprek. Een enkele keer ontstaat er een conflict, dan is een gesprek met een conflictbemiddelaar nodig. De kennis en vaardigheden van mediator Inge te Winkel komen dan goed van pas.

Natuurlijk kunt u ook op voorhand aangeven dat u liever het ‘keukentafelgesprek’ met de (ont)Zorgwinkel voert in plaats van met een toegewezen adviseur.