Vertrouwenspersoon

Waarom een vertrouwenspersoon?

U wilt het beste voor uw personeel en doet er alles aan om iedereen met plezier te laten werken. U leeft de Arbowet na zorgt voor beleid en maatregelen om medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen ongewenst gedrag. Toch kan het voorkomen dat een medewerker zich niet veilig voelt of dat er dingen gebeuren die de medewerker als ongewenst ervaart of heeft ervaren. Vanuit goed werkgeverschap is een externe vertrouwenspersoon in uw organisatie vanzelfsprekend.

Sinds 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor Klokkenluiders en de verplichtingen die daar uit voortvloeien. Deze wet geldt voor elke organisatie met meer dan 50 werknemers. Dit houdt onder meer in dat de werkgever zorgt voor een veilige meldregeling vermoedens misstanden en voor het faciliteren dat een potentiele melder iemand in vertrouwen kan raadplegen. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon integriteit ligt voor de hand.

Een integere en gecertificeerde vertrouwenspersoon kan in veel gevallen voorkomen dat situaties escaleren of dat uw organisatie (onnodig) imagoschade oploopt.

Goed te weten: werkgevers lopen het risico door de rechter te worden veroordeeld als er onvoldoende inspanning is om te voorkomen dat ongewenst gedrag optreedt of als een veilige meldregeling ontbreekt of niet wordt nageleefd.

Uw organisatie en een externe vertrouwenspersoon

Naast de hulp aan medewerkers die zich slachtoffer voelen van ongewenste omgangsvormen op het werk, adviseert Ellen te Winkel, gecertificeerd vertrouwenspersoon, bij vragen over ongewenste omgangsvormen en integriteitkwesties op de werkvloer. De leidinggevende kan haar bijvoorbeeld consulteren over: Hoe begeleid ik mijn medewerker, hoe verloopt de procedure nu verder, enz. Het kan ook gaan over meer inhoudelijke zaken: uw visie, of over de emoties die spelen. Soms heeft u alleen behoefte aan een second opinion: “Doe ik het zo goed?”

Ellen te Winkel ondersteunt bij goed werkgeverschap zoals de psychosociale arbeidsbelasting. Zij adviseert over beleid ongewenste omgangsvormen & integriteit en de klachtenregeling/procedure, wat mag wel en wat niet. Daarnaast geeft ze voorlichting in de organisatie over ongewenst gedrag en integriteit.

Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kan eventuele escalatie van ongewenst gedrag of integriteit voorkomen. Dit zorgt voor een prettige en open werksfeer waarin medewerkers productiever zijn en er minder verzuimen.

Ervaringen laten zien dat ingewikkelde kwesties waarbij de emoties soms hoog oplopen, vaak op een eenvoudige manier met een vertrouwenspersoon opgelost kunnen worden. Een gesprek met de vertrouwenspersoon maakt de situatie veelal behapbaar en daarmee de aanpak van het probleem eenvoudiger. Het resultaat in veel gevallen is dat mensen weer lekker in hun vel zitten.

Ellen te Winkel is een gecertificeerde vertrouwenspersoon en aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).

Zij geeft op aanvraag voorlichting over het omgaan met ongewenst gedrag en integriteit. En kan u ondersteunen bij het maken van beleid voor uw organisatie

Waarvoor kun je bij de Vertrouwenspersoon terecht?

Je hebt 2 soorten Vertrouwenspersonen:

Wat is het verschil?

Bij de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen kan een medewerker terecht voor zaken in de omgang, communicatie en manier van leidinggeven, die de medewerker kwetste. Ze hebben tot doel of gevolg dat hij/zij zich niet veilig voelt op het werk.

Het kan gaan over pesten, intimidatie, seksuele intimidatie agressie en geweld en discriminatie.

Belangrijk hierbij is dat de medewerker bepaalt wat kwetsend is, wanneer en een grens is overschreden en dat hij/zij weet van het recht op een veilige werkplek.
Bij de Vertrouwenspersoon Integriteit kan de medewerker vermoedens van misstanden veilig melden. Het gaat om zaken die schadelijk voor de organisatie.
Bijvoorbeeld: diefstal, fraude, machtsmisbruik, schenden van regels, niet integer gedrag.

Steeds meer Vertrouwenspersonen combineren de functie van Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen met die van Vertrouwenspersoon Integriteit. Bij Ellen te Winkel kunt u voor beide vormen terecht.

Hoe werkt een Vertrouwenspersoon?

De Vertrouwenspersoon biedt medewerkers een luisterend oor en alle ruimte voor verhaal en emotie. Alles valt onder geheimhouding tenzij het gaat om zware strafbare feiten waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt.

De vertrouwenspersoon staat naast de medewerker en neemt het probleem niet over.
De medewerker heeft de regie.
De vertrouwenspersoon inventariseert wat belangrijk is als het gaat om hoe nu verder in deze situatie en bespreekt de ‘mogelijkheden’.

Samen worden de voor en nadelen van de ‘oplossingen’ in kaart gebracht. De medewerker wordt geholpen een eigen passende keuze te maken. De vertrouwenspersoon begeleidt dit hele proces.
Maar … de medewerker mag ook alleen zijn/haar hart luchten en er verder niets mee doen.