Wet kwaliteit, klacht en geschillen zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Deze wet geldt vanaf 2017. De overheid wil met de Wkkgz ervoor zorgen dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom is wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Het doel van de wet is: openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen én ervan leren.

Misschien weet u nog niet precies wat de wet inhoudt en of deze ook voor u geldt. Graag leggen we de wet kort uit.

Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg stelt o.a. eisen aan kwaliteit en het omgaan met klachten en geschillen. Wat verandert er? Per 1 januari 2017 bent u verplicht om:

  • in het bezit te zijn van een klachtenregeling;
  • een overeenkomst met een onafhankelijke klachtenbemiddelaar af te sluiten;
  • u aan te sluiten bij een geschillencommissie.

Dit geldt voor veel ZZP’ers en zorgaanbieders, dus mogelijk ook voor een kleine organisatie als die van u.

Zelftest

Wilt u weten of u voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg? Neem dan contact met ons op:  info@tewinkelentewinkel.nl. Wij sturen u dan een verkorte zelftest Wkkgz op.  Als u deze test doet, weet u of u onder de Wkkgz valt en waaraan u moet (gaan) voldoen.

Te winkel & te Winkel ontzorgt u

De ontzorgwinkel van te Winkel & te Winkel kan u helpen bij het voldoen aan de verplichtingen van de Wkkgz. We werken laagdrempelig samen waarbij u de regie houdt. We kunnen u veel werk uit handen nemen, maar u bepaalt zelf hoe u ontzorgt wilt worden, zo houdt u invloed op de kosten. Hieronder staat vermeld hoe we u kunnen ontzorgen:

  • Een QuickScan Wkkgz uitvoeren. Samen kijken we naar de resultaten en constateren we in hoe verre u, als zorgaanbieder, voldoet aan de Wkggz en wat u nog moet gaan doen.
  • De complete klachtenregeling verzorgen die bestaat uit:

– het opstellen van een schriftelijke klachtregeling;

– het aanbieden van een lidmaatschap bij de onafhankelijke klachtenbemiddelaar Inge te Winkel (register mediator);

– het uitzoeken van en aanmelden bij een erkende geschillencommissie.

Een goede klachtenbemiddelaar kan er aan bijdragen dat een klacht niet uit de hand loopt en in een geschil uitmondt. Dit kan u veel geld besparen. Als een klacht een geschil wordt en bij de geschillencommissie terecht komt, kost de behandeling van het geschil al gauw € 2000,-