Klachtbemiddeling

Klachtbemiddeling voorkomt erger

Soms loopt t niet zoals gehoopt en is er ontevredenheid die uitmondt in een klacht. Vaak is het ontbreken van een goede communicatie de oorzaak misverstanden / missers laat escaleren. Een gesprek met een onafhankelijke partij die bemiddelt kan uitkomst bieden. 

We spreken van klachtbemiddeling wanneer een derde, onpartijdige persoon wordt ingezet om onvrede bij een klager over een zorgverlener of organisatie tot een oplossing te brengen.

Te winkel & te Winkel werkt op een persoonlijke en zorgvuldige manier, waarbij aandacht voor zowel klager als de direct betrokken aangeklaagde een belangrijk uitgangspunt is.

Te winkel & te Winkel gelooft in de kracht van een gesprek. Uit ervaring weten we dat niet zozeer het oordeel over de juistheid van bijvoorbeeld een klacht, maar veel meer de emotie rond de klacht de basis is van de oplossing.

Klagers zijn boos, teleurgesteld, gekwetst of verdrietig. Een persoonlijk gesprek met de zorgverlener onder begeleiding van een vakkundige en onafhankelijke bemiddelaar kan veel van die emoties wegnemen en kan leiden tot duidelijkheid, begrip en oplossing. Dat kan u als organisatie veel geld besparen.

In het artikel over klachtbemiddeling dat u in bijgevoegde link kunt lezen, staat helder geformuleerd van voordelen van klachtbemiddeling zijn. Artikel klachtbemiddeling voorkomt erger.