Hoe gaat het in zijn werk

Het traject van mediation kent de volgende stappen.

  1. Na uw besluit tot mediation neemt u contact op met Inge te Winkel van de Mediationwinkel. Zij onderzoekt of beide partijen daadwerkelijk samen willen werken aan een oplossing. In dit eerste gesprek legt zij de spelregels uit. Deze staan ook in de mediationovereenkomst, die beide partijen ondertekenen. Ook staat vermeld dat er vertrouwelijk met gegevens moet worden omgegaan en wat de kosten zijn.
  2. Na haar inventarisatie bespreekt Inge met u de verschillende opties.
  3. Tijdens de mediation doet u vooral het woord. Met andere woorden: de mediator leidt de gesprekken en houdt het proces in de gaten.
  4. Inge brengt van beide partijen alle belangen in kaart. Stapsgewijs ondersteunt zij beide partijen in het vinden van een oplossingen. Deze kunnen puur praktisch zijn, maar ze kunnen ook gericht zijn op verbetering van de onderlinge communicatie.
  5. Aan het eind van elk gesprek vat Inge samen wat is bereikt en maakt ze een vervolgafspraak.
  6. De mediator legt de afspraken van partijen vast in een overeenkomst. De partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun afspraken. De mediator ziet erop toe dat alle voor de kwestie belangrijke punten in de slotafspraken aan de orde komen. Een mediator is strikt onpartijdig en gebonden aan geheimhouding.